JUDO

34a.jpg
 
 

DESCRIPCIÓ

És una activitat esportiva/mental i de disciplina. Té com a objectiu derribar l'adversari quan aquest es troba de peu, inmobilitzar-lo, dominar-lo quan es lluita a terra.

OBJECTIUS 

- Sentir i experimentar el propi cos

- Potenciar les destreses i habilitats pròpies d'aquesta modalitat esportiva

- Aconseguir un major domini sobre el propi cos i desenvolupar una major autonomia

- Potenciar els valors de cortesia, respecte, amistat, coratge, valentia, sinceritat, modèstia i control

HORARI I LLOC

Els dijous de 17:15 a 18:15 a l'Escola. D'Octubre a juny.

DESTINATARIS

Infants de 4 a 12 anys. No és imprescindible està matriculat a l'Escola.

PREU

54 €/trimestre + assegurança anual . Els rebuts es passen al octubre, gener i abril.

No es realitzen devolucions en cas de baixa per causes alienes a l’empresa. Les baixes han de comunicar-se amb 15 dies d’antel.lació. Tota despesa per devolució de rebuts serà abonat íntegrament per l’alumne.

INSCRIPCIÓ 

Cal omplenar el full d'inscripció i portar-lo a la secretaria de l'Escola. Podeu descarregar el full a l'apartat "inscripció"

DIRIGEIX

L'Extraescolar de Judo el fa el Club de Judo Baix Montseny 

CONTACTE

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el responsable de l’activitat : Eduard Estival, mitjançant el correu ampa.extraescolars@gmail.com o a clubjudobaixmontseny@hotmail.com