Les vostres dades s’han incorporat a una base de dades anomenada BDGAAMPACMSC titularitat de l’AMPA COL LEGI COR DE MARIA. Només es faran servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu, informar-vos de les nostres activitats per correu postal o mitjans electrònics i complir amb els fins socials que consten als nostres estatuts. Les dades que ens faciliteu només seran cedides si cal per prestar-vos el servei que ens demaneu o si existeix obligació legal. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos per escrit a la nostra atenció, a l’adreça postal de Sant Celoni, Avda. Verge del Puig Nº 3. D’acord amb el que disposa l’article 14.2 del Rd 1720/2007, si en el termini de 30 dies no ens manifesteu el contrari, entendrem que autoritzeu el tractament de dades proposat.